Mae dysgu Cymraeg wedi newid fy mywyd

Mae dysgu siarad Cymraeg wedi newid fy mywyd. Symudais i Drefdraeth bron 30 mlynedd yn ôl. Ymunodd fy ngŵr Roger a finnau â chwrs Wlpan ar unwaith a chwblhau dwy flynedd. Roedden ni’n gallu cael sgwrs syml, ond dim llawer mwy. Yna 6 mlynedd yn ôl euthum nôl i'r dosbarth. Erbyn hynny roedd y cyrsiau wedi gwella’n fawr iawn. Dechreuais ddefnyddio’r adnoddau ar y safle "Say Something in Welsh" ar y we hefyd. Roedden nhw’n gymorth mawr. 

Roeddwn yn gallu ymarfer wrth wneud pethau eraill, yn syml, fel drwy wrando ar y ffeiliau sain a dweud y brawddegau o flaen yr athrawon. Cefais nifer o rwystrau ar y ffordd, ond bob tro yn lle ildio byddwn yn gwneud rhagor. Euthum i ddosbarthiadau ychwanegol, gwrando ar BBC Radio Cymru yn amlach, darllen mwy, ac yn y blaen. 

Rwy’n teimlo’n wirioneddol yn rhan o’r gymuned nawr gan fy mod i’n gallu siarad Cymraeg. Mae’n iaith ardderchog, ac rwy’n mwynhau darllen yn fawr iawn. Cefais dair blynedd o wersi Ffrangeg yn yr ysgol, ond fedra i ddim siarad yr iaith, nac unrhyw iaith ar wahân i Saesneg.

Rwy’n ceisio annog pawb rwy’n eu cyfarfod  â nhw i roi cynnig ar ddysgu siarad Cymraeg. Mae’r rheiny nad ydyn nhw’n gyfarwydd â'r iaith yn colli cymaint. Ac os galla i ei dysgu, wel, gall unrhyw un ei dysgu.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig