“Mae Connor bron yn saith mis oed erbyn hyn ac wedi bod yn mwynhau y sesiynau Cymraeg i Blant yn Nhywyn ers iddo fod yn dair wythnos oed! Mae’r sesiynau o hyd mor amrywiol a hwyliog, ac mae pob un yn llawn bywyd, ond mor gartrefol hefyd. 

Penderfynais fynychu y sesiynau (tylino babi, ioga babi a stori a chân) gan eu bod yn ffordd wych i gyfarfod rhieni eraill a chymdeithasu yn y Gymraeg, gan roi cyfle i mi gael mwy o amser gyda Connow ar yr un pryd. Rydym wrth ein boddau yn mynd i’r sesiynau, yn enwedig gan mai hwn yw’r unig grŵp Cymraeg yn ein hardal, felly rydym yn lwcus iawn ei fod ar gael yn wythnosol.

“Dwi’n siarad a chanu caneuon Cymraeg yn ddyddiol gyda Connor. Mae o’n hoff iawn o ‘Clap Clap’ yn ystod y dydd, a ‘Heno Heno’ a ‘Iesu Tirion’ cyn gwely. Mewn ardal ble nad oes llawer o Gymraeg yn cael ei siarad mae'n holl bwysig i mi fel rhiant bod yna lefydd i'r plant gael clywed yr iaith, a bod cyfleoedd i gael hwyl trwy'r Gymraeg hefyd.”

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig