Mae gen i ddigon o hyder i ddechrau unrhyw sgwrs yn Gymraeg
Penderfynais i ddysgu siarad Cymraeg yn iawn cyn gynted ag y gwnes i stopio gweithio’n amser llawn.  

Am ugain mlynedd ro'n i’n gweithio i Dŵr Cymru a ro'n i'n gallu deall tipyn o Gymraeg ac yn gallu dweud ychydig o ymadroddion, yn bennaf oherwydd i mi wneud ychydig o gyrsiau rhan-amser dros y blynyddoedd.

Ond dw i ddim yn un da am ieithoedd o gwbl - ac i mi roedd hi'n anodd gwneud unrhyw gynnydd gwirioneddol.

Dechreuais i'r cwrs dwys yn Ngartholwg ym mis Medi 2013 - ry’n ni'n cwrdd dau fore bob wythnos, mae'r ffordd o ddysgu yn ysbrydoli ac mae gen i rai ffrindiau newydd da iawn.

Ry’n ni i gyd yn helpu ein gilydd â'r heriau ac mae pob un ohonon ni yn mwynhau dysgu siarad yr iaith - a hefyd yn dysgu mwy am Gymru a'i diwylliant a hanes. 

Mae hyn wedi bod yn un o'r pethau gorau am ddysgu siarad Cymraeg - jyst faint am Gymru mae’n bosib datgelu drwy'r iaith.  Mae rhai o'r idiomau yn wych a bellach dwi'n deall pam maen nhw'n dweud mai Saesneg yw’r "iaith fain"! 
Dw i'n siarad Cymraeg bob dydd - basai'n teimlo yn od iawn bellach i siarad Saesneg gyda fy ffrindiau Cymraeg sy'n siarad yn rhugl.
Dw i'n gweithio'n rhan-amser bellach ar gyfer nifer o sefydliadau - er enghraifft, dw i'n gyfarwyddwr anweithredol gyda Chymdeithas Adeiladu'r Principality - ac mae gen i ddigon o hyder i ddechrau unrhyw sgwrs yn Gymraeg.  

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig