O ddysgu i addysgu

Drwy dreulio gwyliau ar Ben Llŷn yn blentyn, deuthum yn ymwybodol fod y Gymraeg yn cael ei defnyddio gan bobl o 'nghwmpas yn eu bywyd bob dydd.

Tra oeddwn i’n dal i fyw yn Lloegr, dechreuais ddysgu’r iaith ar y rhyngrwyd i baratoi ar gyfer symud, ac ar ôl symud dechreuais fynd i ddosbarthiadau ym Mhwllheli. 

Mae dysgu i siarad Cymraeg wedi rhoi nifer o brofiadau i fi na fyddwn wedi’u cael fel arall, a llawer o ffrindiau newydd. Fel siaradwr Cymraeg rwyf nawr yn mwynhau cymryd rhan lawn yn fy nghymdogaeth leol Gymraeg, ac rwyf wedi cael gyrfa newydd yn dysgu Cymraeg i oedolion eraill. 

Rwyf wedi newid o fod yn rhywun nad oedd yn hoffi ieithoedd yn yr ysgol i fod yn rhywun sy’n dysgu pobl eraill nawr!

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig