Joella Price
Joella Price
Mae gallu siarad Cymraeg gyda phobl yn lysh

Dysgais rywfaint o Gymraeg yn yr ysgol, ond doedd hynny ddim yn ddigon. Doedd gen i ddim hyder i ddefnyddio’r iaith: doedd hi ddim yn gweithio. Er i fi fynd i wersi eto ar ôl gadael yr ysgol, symudais o le i le a daeth yn anodd parhau gyda’r gwersi. Pan symudais i Nottingham yn 2009, ymunais â’r Gymdeithas Gymraeg yn y ddinas, a dechrau dilyn rhaglenni S4C ar-lein gan ddefnyddio isdeitlau, gan nad oedd dosbarthiadau ar gael.

Mae gallu siarad â phobl yn Gymraeg yn ‘lysh’. Rwy’n siarad Cymraeg â fy ffrindiau a’r cleifion wrth fy ngwaith pan fydd yn bosibl. Rwyf wedi gallu deall diwylliant Cymru lawer yn well hefyd. Mae wedi agor drysau i fyd hollol newydd i fi.

Cymraes ydw i ac roeddwn eisiau dysgu siarad iaith fy ngwlad. Dydy dysgu siarad Cymraeg ddim yn hawdd ond, os llwyddais i i ddysgu ar ôl methu fy arholiad TGAU, yna gall unrhyw un wneud hynny.

Rhowch gynnig arni a manteisio ar bob cyfle i ddefnyddio'r iaith bob dydd. P'un ai ar Facebook, negeseuon e-bost, gwrando ar BBC Radio Cymru neu wylio S4C, mae llawer o gyfleoedd erbyn hyn i ddefnyddio'r iaith. Pob lwc!


 

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig