Tri awgrym ar sut i ddal ati

Mae fy nheulu’n dod o gymuned Gymraeg, ond roedd fy rhieni yn y Lluoedd Arfog ac wedi penderfynu peidio â throsglwyddo’r iaith i fi a’m chwiorydd. Er i fi fyw mewn amrywiol wledydd yn Ewrop pan oeddwn i’n tyfu a dod yn rhywun oedd yn siarad Saesneg ond nid yn byw yng Nghymru, rwyf bob amser wedi meddwl amdanaf fy hun fel Cymro ac mae’r iaith (neu ddiffyg yr iaith) bob amser wedi bod yn rhan ganolog o ‘nghymeriad. 

Ar ôl addo i fi fy hun am 32 mlynedd y byddwn yn dysgu siarad Cymraeg, y catalydd a drodd yr addewid hwnnw o fod yn addewid gwag i fod yn addewid wedi’i gyflawni oedd marwolaeth fy nhad-cu. Yn yr angladd cefais fy atgoffa o’r ffaith fod fy nheulu i gyd yn siarad iaith roeddwn yn ei charu ond nid yn ei deall. Rwy’n dal i gofio’r diwrnod cyntaf ar y cwrs pan ymrestrais, a chael arswyd mod i allan o’n ‘nyfnder gyda’r ffregod fythol "Dw i'n hoffi coffi". 

Doedd gen i ddim cymwysterau pan adawais yr ysgol, felly rwy’n falch tu hwnt mod i’n eistedd yma, 11 mlynedd ar ôl y diwrnod hunllefus hwnnw, fel Pencampwr Cymraeg cyntaf Gwynedd, a rhywun sy’n byw ac yn gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Mae’r iaith wedi newid fy mywyd yn llwyr. Cyn “hoffi coffi” doedd gen i ddim daliadau gwleidyddol a doeddwn i ddim yn malio am ddim mewn gwirionedd, ar wahân i fi fy hun a chael “amser da”. Syniad da medd rhai efallai, ond rhyw fodolaeth digon diystyr.

Mae’r iaith wedi agor fy llygaid i ffordd wahanol o feddwl am bethau ac wedi agor drysau a fyddai wedi bod ar gau am byth pe bawn yn ddim mwy na siaradwr Saesneg uniaith. 

Dyma’r tri awgrym y byddwn i’n eu cynnig:

1) Gwthiwch drwy’r teimlad o letchwithdod: fydd hynny ddim yn para am byth,

2) Trochwch eich hun yn yr iaith drwy ymrestru ar gwrs dwys neu ddod o hyd i rywun sy’n ddigon amyneddgar i siarad â chi yn Gymraeg yn unig,

3) Nodwch y cerrig milltir bob tro pan wnewch rywbeth yn Gymraeg roeddech yn gallu’i wneud gynt yn Saesneg yn unig. Bydd hynny’n mynd â chi drwy’r cyfnodau pan fyddwch yn meddwl nad ydych yn symud ymlaen o gwbl.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig