Mae'r cerddor o Gaerdydd, Gwenno Saunders, wedi ennill y Wobr Gerddoriaeth Gymreig 2015 am ei albwm cyfoes Y Dydd Olaf. Dyma hi’n rhannu ei phrofiad o gerddoriaeth Gymraeg.

Beth oedd dy brofiad cyntaf gyda cherddoriaeth Cymraeg?

Recordiau Mam a Dad fi'n meddwl - Heather Jones, Meic Stevens, Y Tebot Piws, Edward H. Davis, Dafydd Iwan ac yn y blaen. 

Pwy oedd dy hoff fand neu gerddor Cymraeg wrth dyfu fyny?

Fe gollais i gysylltiad gyda cherddoriaeth Gymraeg wrth i fi dyfu lan, oherwydd lle oeddwn i'n byw (Caerdydd) fi'n meddwl. Doeddwn i ddim yn dod ar draws cerddoriaeth Gymraeg yn aml heblaw am drwy fy rhieni ac roedd mwy o ddidordeb gyda fi mewn cerddoriaeth electroneg yn fy arddegau - heb sylweddoli fod llwyth ohoni yn cael ei greu yn y Gymraeg!

Beth yw dy hoff albwm neu cân Gymraeg erioed?

Mae'n newid drwy'r amser!

Beth oedd y perfformiad Cymraeg gorau wyt ti wedi gweld?

Y Pencadlys, ar bob achlysur.

Ydy cerddoriaeth Cymraeg wedi dylanwadu ar dy fywyd mewn unrhyw ffordd?

Ydy, yn sicr. Rwy' wedi ail-ddarganfod cerddoriaeth Gymraeg yn y blynyddoedd diwethaf a sylweddoli y cyfoeth ohoni sy'n bodoli. Mae hyn wedi cael dylanwad anferthol arna i ac wedi rhoi llwyth o hyder i fi fynegi fy hun yn greadigol drwy gyfrwng y Gymraeg, sef fy iaith gyntaf.

Ar beth wyt ti’n gwrando ar y foment?

Anelog, Julia Holter, Datblygu, The United States of America, Untrue - Burial unwaith eto....

Gorffenna’r frawddeg ‘Heb gerddoriaeth Cymraeg…..

Mi fyddai fy myd yn llawer llai diddorol!

Gwranda ar fwy o gerddoriaeth Gwenno yma.

Oes gen ti ddiddordeb mewn clywed mwy o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg? Cymer olwg ar ein tudalen Cerdd Gyfoes am fwy o wybodaeth.

CAM

Hafan i gerddoriaeth a ffilmiau arbrofol o Gymru a thu hwnt

Darllen Yma

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig