Ymuno â chôr

Ymunais â Côr y Gleision rhyw chwe blynedd yn ôl pan gafodd ei sefydlu oherwydd y rhaglen deledu S4C “Codi Canu”. Sefydlwyd y Côr bryd hynny i fod yn rhan o gystadleuaeth rhwng  timau rygbi lleol er mwyn ail-greu rhagor o ganu ar y teras. Cawsom lawer o sbri bryd hynny yn dysgu’r caneuon rygbi ac yn cael cystadleuaeth gyfeillgar rhwng corau Côr y Gogledd, y Dreigiau, y Gweilch, a'r Sgarlets.

Ar ôl y gyfres ddod i ben, penderfynwyd cario mlaen gyda’r Côr. Ers hynny, rydym wedi cystadlu mewn llawer o fannau yn cynnwys yr Eisteddfod Genedlaethol. I gystadlu yno, rhaid i bob cân gael ei chanu yn Gymraeg - sialens eitha caled i rai sydd yn methu siarad yr iaith. Ond trwy lawer o ymdrech, mae pawb yn dod i ben ac yn cael llawer o hwyl wrth neud. Hefyd cawsom drip i Sbaen ddwy flynedd yn ôl  - cafodd pawb hwyl mawr!

Nid yw o hyd yn waith caled wrth gwrs -  mae mynd i’r dafarn ar ôl yr ymarferion bob wythnos yn rhywbeth ry'n ni gyd yn edrych ymlaen ato. Does dim byd gwell na chael cydganu i ymlacio ar ôl canolbwyntio yn ddwys i gael y nodau yn iawn. Ni fyddwn i yn hapus i gario ymlaen gyda’r côr petai dim Cymraeg i’w chael ynddo o gwbl - mae rhywbeth unigryw am yr iaith Gymraeg sydd yn ei gwneud yn arbennig iawn.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig