Clapio Wyau, neidio tin-dros-ben a chreu gwely Crist - rhai o draddodiadau Cymreig y Pasg.

Mae ‘na lawer o draddodiadau gwahanol dros wyliau’r Pasg yng Nghymru - o rai crefyddol i rai ysgafnach.

Byddai rhai yn cerdded i’r eglwys yn droednoeth ar ddydd Gwener y Groglith er mwyn osgoi styrbio’r tir. Traddodiad arall oedd ‘creu gwely Crist’ lle byddai plant yn crwydro i’r afon i gasglu brwyn a’u plygu i greu siâp corff dyn a’i orwedd ar groesau pren cyn ei roi i orffwys mewn cae cyfagos.

Ar ddydd Llun y Pasg roedd son bod pobl yn cerdded i ben mynydd cyfagos i wylio’r wawr. Mewn rhai ardaloedd o Gymru byddai pobl yn cario bwced o ddŵr gyda nhw i adlewyrchu’r wawr ac eraill yn neidio tin-dros-ben dair gwaith.

Un traddodiad sydd wedi cael ei adfywio heddiw ym Môn yw ‘clapio wyau’. Yn y 19eg ganrif roedd plant yn teithio i ffermydd cyfagos yn canu a holi am wyau gan glapio offeryn taro pren wrth ganu ar eu ffordd.

Dyma esiampl o ddigwyddiad Pasg eleni, i weld beth sydd yn digwydd yn dy ardal ti chwilia am dy Fenter Iaith leol yma.

 

Chwilio newyddion

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig