Profa dy sgiliau rygbi yn ystod Pencampwriaeth y Chwe Gwlad gyda’r ap dwyieithog RYC.

Gyda phedair gem wahanol i brofi sgiliau gelli chwarae yn erbyn dy ffrindiau.

Y pedair gem yw:

  • Trosiadau: Faint o drosiadau llwyddiannus alli di eu sgorio gyda 3 bywyd
  • Cicio: 5 rownd i brofi pa mor dda alli di anelu dy gic.
  • Pasio: 30 eiliad i daro cymaint o dargedau â phosib.
  • Mewn trefn: Cofio trefn y targedau a tharo’r rhai’r cywir yn y drefn iawn.

Mae modd hefyd i ti gadw sgôr ar y sgôrfwrdd a rhannu dy lwyddiant drwy gysylltu gyda Facebook yn syth o’r app.

Gelli lawrlwytho’r ap am ddim ar declynnau Apple ac Android.

Mae nifer o ffyrdd gelli gefnogi Cymru yn y Chwe Gwlad yn Gymraeg. Cymer olwg ar ein tudalen CmonCymru am syniadau.

Am fwy o aps Cymraeg cymer olwg ar ein tudalen apiau.

Chwilio newyddion

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig