Meddwl mynd i’r brifysgol yn 2016? Gelli astudio nifer o gyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gyda Chwilotydd Cyrsiau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol gelli ddarganfod pa gyrsiau sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg mewn prifysgolion ar draws Cymru. Mae’r ap hefyd yn dangos pa gyrsiau sy’n gymwys ar gyfer ysgoloriaethau gwahanol.

Mae’r ap am ddim i’w lawlwytho ar declynnau Apple ac Android.

I ddysgu mwy am y Coleg Cymraeg Cenedlaethol neu am dy opsiynau ar gyfer addysg drwy gyfrwng y Gymraeg wedi 16 oed cymer olwg ar ein tudalen 16 a Thu Hwnt.

Chwilio newyddion

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig