O electroneg i gerddoriaeth i blant - cymysgedd eclectig o gerddoriaeth Gymraeg yn rhestr fer Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn eleni.

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau wedi cyhoeddi rhestr fer Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn, fydd yn cael ei gyflwyno yn yr Eisteddfod fis Awst, 2015.

Panel o unigolion o’r diwydiant cerdd yng Nghymru sydd wedi dewis y rhestr fer sydd a’r bwriad i roi sylw cymwys i gerddoriaeth sydd wedi’i recordio neu’i ryddhau rhwng1 Mawrth 2014 hyd a 30 Ebrill eleni.

Ar y rhestr fer mae:

  • 9 Bach – Tincian (Real World)
  • Al Lewis – Heulwen o Hiraeth (Al Lewis)
  • Candelas – Bodoli’n Ddistaw (I-Kaching)
  • Datblygu – Erbyn Hyn (Ankst)
  • Fernhill – Amser
  • Gwenno - Y Dydd Olaf (Peski)
  • Yws Gwynedd - Codi/\Cysgu
  • Geraint Jarman - Dwyn yr Hogyn Nol (Ankst)
  • Plu – Holl Anifeiliaid y Goedwig (Sain)
  • R Seiliog - In HZ (Turnstyle)

Dywedodd un o drefnwyr y wobr, Guto Brychan:

“Mae’n braf iawn gweld cymaint o amrywiaeth ar restr fer Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn eleni, ac mae’n rhestr eithaf gwahanol i’r llynedd.  Mae wedi bod yn flwyddyn dda o ran cynnyrch eleni, ac mae’r amrywiaeth ar y rhestr fer yn adlewyrchu hynny.  Cydiodd amryw o’r albymau yn nychymyg y rheithgor, a bydd yn ddiddorol gweld beth fydd barn y beirniaid yn ystod wythnos yr Eisteddfod.

"Dyma’r eildro i ni gynnig y wobr, a datblygwyd y syniad gan fod yr Eisteddfod yn awyddus i roi sylw haeddiannol i gerddoriaeth sydd wedi’i recordio neu’i chreu’n ddiweddar.  Mae nifer o wahanol ddisgyblaethau’n cael eu gwobrwyo yn yr Eisteddfod, ac mae gwobrau’n bodoli ar gyfer mathau arbennig o gerddoriaeth, a bwriad y wobr hon yw dathlu pob math o gerddoriaeth sy’n cael ei chreu yn y Gymraeg ar hyn o bryd.”

Bydd y  wobr yn cael ei gyflwyno yng Nghaffi Maes B ar Faes yr Eisteddfod, ddydd Gwener, Awst 7.

Chwilio newyddion

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig