Dyma dymor adolygu ar gyfer nifer o ddisgyblion a myfyrwyr. Os wyt ti’n un o’r rhai sy’n paratoi tuag arholiadau cofia fod adnoddau Cymraeg di-ri i dy helpu.

Mae digonedd o adnoddau defnyddiol ar y we i dy arwain drwy gyfnod yr arholiadau mewn pynciau amrywiol.

Hwb

Mae llawer iawn o ysgolion yng Ngymru yn defnyddio adnoddau ar Hwb sy’n cynnig:

  • Deunyddiau adolygu
  • Gweithgareddau
  • Gwersi byr
  • Unedau byr i genfogi gwaith ysgol

Mae'r adnoddau hyn ar gael mewn sawl fformat megis clipiau fideo, sain, gwefannau rhyngweithiol ac apiau.

Gofyn i dy ysgol am fwy o wybodaeth neu edrych ar wefan Hwb.

Bitesize

Ar wefan Bitesize y BBC ceir amrywiaeth o adnoddau adolygu TGAU. Yma hefyd cei sesiwn adolygu i’r holl fodiwlau, gweithgareddau amrywiol a chyfle i ymarfer dy ddealltwriaeth drwy gynnal a profion byr.

Poeni am fathemateg?

Mae Mathemateg.com yn cynnig adnoddau ar gyfer Lefel Mynediad, TGAU Uwch Gyfrannol a Safon Uwch sy'n cynnwys posau, hen bapurau arholiadau, cwisiau a fideos. Cei hefyd awgrymiadau am ffyrdd da i adolygu ac ymarfer dy wybodaeth. Gelli hefyd ddilyn cyfrif trydar @mathemateg i gael y fideos a’r awgrymiadau diweddara.

Eisiau help gyda gwyddoniaeth?

Adolygu Gwyddoniaeth yw ap adolygu Prifysgol Bangor ar gyfer TGAU. Mae am ddim i’w lawrlwytho ar gyfer iPad ac iPhone a dyfeisiadau Android.

CBAC

CBAC ydy prif gorff arholi yng Nghymru sy'n darparu cymwysterau ac asesiadau arholidau yng Nghymru.

Ar wefan CBAC gelli di ddod o hyd i gyn bapurau arholiad ar draws ystod eang o bynciau i dy helpu i baratoi tuag at dy arholiadau di. O dan adnoddau cei adnoddau digidol i'th helpu yn yr holl bynciau. Gelli hefyd ymweld â’i siop ar-lein i gael gafael ar ganllawiau adolygu a llyfrau gosod eraill i dy helpu astudio.

Mae CBAC yn paratoi adnoddau digidol amrywiol ar gyfer sawl cymhwyster gelli ddarganfod yr adnoddau sydd ar gael drwy ddilyn y lin yma Adnoddau Digidol CBAC

Gwerslyfrau a Llyfrau Adolygu

Gelli hefyd bori drwy restr hir o lyfrau adolygu yn Gymraeg ar gyfer pob mathau o bynciau ar wefan Gwales. Chwilia yn ôl y pwnc a'r cymhwyster i ganfod y gwerslyfr.

Apiau Defnyddiol

Fesul Gair (Apple) - Ap sy'n wneud deal barddoniaeth Gymraeg yn haws ac yn fwy o hwyl
BBC Bitesize (Apple) (Android) - Cymorth adolygu gyda nifer o pynciau, gan gynnwys Cymraeg
GPC Geiriadur (Apple) - Geiriadur Cymraeg Prifysgol Cymru
Ap Cywirdeb Iaith (Apple) - Mae’r wefan a’r ap wedi’u creu ar gyfer dysgwyr Cymraeg ail iaith CA5/safon uwch
CALC Smart (Apple) - Cyfrifianell smart sy'n helpu gyda mathemateg, ar gael trwy'r Gymraeg
Ap Sglein (Apple) (Android) - Yn cynorthwyo gyda astudio Cymraeg iaith gyntaf, gan gynnwys profion gramadeg
Wmff! (Apple) (Android) - Ap dwyieithog unigryw sy'n cynnig cyngor ymarferol, negeseuon byw, fforymau a mwy i'r rhai sy'n cael eu bwlio neu yn cael trafferth aros mewn addysg.
Tiwtor Mathemateg (Apple) (Android) - Mae’r Ap Tiwtor Mathemateg yn cynnwys chwe Ap unigol sy’n trafod pynciau allweddol y cwricwlwm
App Geiriaduron (Apple) (Android) - Ap Geiriaduron Prifysgol Bangor

Chwilio newyddion

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig