Dechreuodd Naomi Parratt o Gas-gwent fynd i sesiynau Cymraeg i Blant pan oedd ei mab, Dylan, ond yn bum wythnos oed, ac mae'n teimlo ei bod yn bwysig rhoi cyfle iddo ddysgu Cymraeg o oedran ifanc.

"Cafodd y sesiynau Cymraeg i Blant eu hargymell i ni gan ffrind yn fuan ar ôl i Dylan gael ei eni. Roeddem yn awyddus iawn i Dylan ddechrau cael gafael ar y Gymraeg o oedran cynnar ac yn chwilio am grwpiau i fynychu yn lleol, felly roedd yn swnio'n berffaith i ni ac yn sicr cafon ni ddim ein siomi! Y grŵp tylino babi yng Nghil-y-coed oedd y grŵp cyntaf buom ynddo, ac mae'n rhaid i mi gyfaddef fy mod i ychydig yn nerfus, yn enwedig gan nad oeddwn yn siarad Cymraeg, ond roedd Liz (sy'n arwain y grwpiau) mor groesawgar ac roedden ni'n mwynhau o'r dechrau.

"Fe ddechreuon ni fynd i’r sesiynau pan oedd Dylan yn bum wythnos oed, felly roedd yna ychydig o sesiynau lle'r oedd yn bwydo'r holl ffordd drwyddo, sesiwn pan gysgodd yr holl ffordd drwodd, a sesiwn lle'r oedd yn rhy flinedig a dim ond eisiau cael ei siglo, ond roedd Liz bob amser yn hapus i ni fynd gyda'r llif.

"Mae cymaint o bethau positif am Cymraeg i Blant - dwi wrth fy modd bod y sesiynau mor hamddenol a chroesawgar. Dwi hefyd wrth fy modd yn cael dysgu caneuon a rhigymau Cymraeg i ganu gyda Dylan gartref, dysgu gyda fe, ac wrth gwrs yr effaith hudol Mae Liz yn cael ar y babis!

"Mae fy mhartner, Rhys, a minnau yn awyddus iawn i Dylan fedru siarad Cymraeg ac yn teimlo ei bod yn bwysig iddo gael y cyfle i ddysgu'r iaith, wrth i'w dad dyfu i fyny yn yr ardal ar adeg pan nad oedd cymaint o gyfleoedd i ddysgu Cymraeg os nad oeddech o deulu sy'n siarad Cymraeg. Teimlwn yn gryf ei bod yn bwysig i'r Gymraeg oroesi, yn enwedig ar y ffiniau lle'r ydym yn byw, gan fod llai o deuluoedd Cymraeg eu hiaith nag mewn ardaloedd eraill yng Nghymru.

"Fe ddechreuodd Rhys a fi ddysgu Cymraeg tua'r adeg y ganwyd Dylan. Rydyn ni'n defnyddio rhai ymadroddion Cymraeg syml gartref gydag e, fel 'bore da' yn y bore a 'nos da' yn y nos, yn ogystal â defnyddio'r geiriau Cymraeg rydyn ni'n eu gwybod wrth dynnu sylw at bethau fel anifeiliaid pan fyddwn ni allan yn cerdded. Rydyn ni hefyd wrth ein boddau yn canu'r caneuon hyfryd rydyn ni wedi'u dysgu yn y sesiynau - mae'n grêt cael y taflenni canueuon i allu dod â nhw adref."

Chwilio newyddion

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig