Mae cefnogaeth ar gael ar draws Cymru er mwyn helpu ti a dy blentyn i ddefnyddio’r Gymraeg.
Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Mudiad Meithrin er mwyn cynnig pob math o weithgareddau hwyliog i blant a’u teuluoedd, gan gynnwys sesiynau tylino babi, ioga babi, stori a chân, symud a chân, sblash a chân, sesiynau magu hyder yn y Gymraeg a llawer mwy.

Yn yr Adran hon

Saesneg a Chymraeg yn y Cartref

Os oes Cymraeg a Saesneg yn y cartref, y cam cyntaf yw penderfynu os wyt ti eisiau i dy blentyn siarad Cymraeg.

Cyn Geni

Mae babis yn gallu clywed lleisiau a cherddoriaeth yn y groth

Dyddiau Cynnar

Defnyddio Cymraeg o'r Crud

Enwau Cymraeg i Blant

Enwau mwyaf poblogaidd Cymraeg i dy fabi

Gweithgareddau 'Cymraeg i Blant' Lleol

Gweithgareddau 'Cymraeg i Blant' Lleol

Cymraeg i Blant

Gêm, siart wobrwyo a taflenni lliwio a mwy

Caneuon Cymraeg I blant

Caneuon Cymraeg I blant

Cyw

Gwylia rhaglenni teledu Cyw gyda dy blentyn

Gwylia

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig