Beth am ddechrau gwneud pethau bychain nawr i helpu dy blentyn i ddysgu yn Gymraeg? Mae yna wefannau ac apiau ar gael i ti.

Mae Mudiad Meithrin yn trefnu cylchoedd Ti a Fi ar gyfer babanod a Chulchoedd Meithrin ar gyfer plant o ddwy oed hyd at ysgol gynradd ar draws Cymru. meithrin.cymru

Mae ymgyrch Mae Addysg yn Dechrau yn y Cartref yn cynnig amrywiaeth o adnoddau ardderchog a llaer o awgrymiadau syml a chyngor i rieni a gofalwyr. Ewch i'r tutalen Facebook yma.

Digon o gemau a rhaglenni i ddiddanu plant ifanc yn Gymraeg gan S4C - ar gael fel gwefan symudol, ap neu ar BBC iPlayer. S4C.cymru/cyw

Os oes gen ti blant hŷn mae ap yr Urdd yn cynnig digon o syniadau o weithgareddau sydd ar gael yn dy ardal di yn Gymraeg. urdd.cymru

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig