Mae 12 swyddog Cymraeg Byd Busnes ar gael i dy gynorthwyo (yn rhad ac am ddim) i gynyddu'r defnydd o’r Gymraeg o fewn dy fusnes.

Maent yn gallu darparu gwasanaeth pwrpasol sy’n ateb eich gofynion chi, cynnig cyngor a syniadau ymarferol, a’ch cyfeirio at gymorth pellach perthnasol.

Beth yw'r cynnig?

Gall dy swyddog busnes lleol:

  • gall dy swyddog busnes lleol awgrymu sut i gynnig mwy o Gymraeg i dy gwsmeriaid
  • cyfieithu arwyddion, bwydlenni, negeseuon cyfryngau cymdeithasol a deunyddiau hyrwyddo am ddim
  • gwella'r defnydd o'r Gymraeg rhwng staff a chwsmeriaid
  • cyfeirio ti at ddarparwyr dysgu a fydd yn gwella sgiliau Cymraeg ar bob lefel
  • dangos sut i recriwtio siaradwyr a dysgwyr Cymraeg
  • helpu ti deall pwy yw’r cwsmeriaid a sut y gall y Gymraeg fod yn bwysig iddyn nhw
  • cynnig cefnogaeth ar sut i farchnata a hyrwyddo’r busnes ymysg siaradwyr Cymraeg.
  • rhoi cyngor ar rwydweithiau lleol sy’n gallu cefnogi eich busnes
  • darparu nwyddau dwyieithog megis arwyddion ar agor ac ar gau a bathodynnau sy'n dangos fod staff yn gallu siarad, neu'n dysgu, Cymraeg

Sut i gysylltu gyda dy swyddog lleol

Maent wedi eu lleoli ar draws Cymru felly cysyllta gyda dy swyddog leol i ddarganfod mwy. 

 

Cyfeiriad ebost cenedlaethol: gwybodaeth@cymraegbusnes.cymru

Tudalen Facebook cenedlaethol: www.facebook.com/Welsh4business/

Twitter cenedlaethol: @Welsh4business ‏ Twitter Gogledd: @Welsh4BizNorth

 

Ffion.Whitham - Swyddog Fflint a Wrecsam

07809731572
Ffion.Whitham@CymraegBusnes.Cymru
Menter Iaith Fflint a Wrecsam
Uned 3
Parc Busness
Yr Wuddgrug
CH7 1XP


Nia Morris - Swyddog Conwy a Dinbych

07809731565
Nia.Morris@CymraegBusnes.Cymru
Menter iaith Conwy
Y Sgwar
Llanrwst
LL26 0LG


Paul Carroll Jones - Swyddog Môn a Gwynedd

paul@mentermon.com

Menter iaith Môn
Neuadd y Dref
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7LR

  


Canolbarth Twitter: @Welsh4BizMid ‏ 


Sioned Pugh - Swyddog Maldwyn, Brycheiniog a Maesyfed
07809731587
Sioned.Pugh@CymraegBusnes.Cymru
Menter iaith Maldwyn
Y Groes
Stryd lydan
Y Drenewydd
Powys
SY16 2BB

 

Owain Llŷr - Swyddog Datblygu’r Gymraeg (Gogledd Ceredigion)*
01545 572359
owain.llyr@ceredigion.gov.uk
Cered: Menter Iaith Ceredigion,
Y Ganolfan
Campws Theatr Felinfach,
Dyffryn Aeron
SA48 8AF

 

Pat Jones - Swyddog Datblygu’r Gymraeg (De Ceredigion)*
01545 572348
Pat.jones@ceredigion.gov.uk
Menter Iaith Cered,
Campws Addysg Felinfach,
Dyffryn Aeron
SA48 8AFDe Ddwyrain Twitter: @Welsh4BizSouthE 

Rhys Ruggiero - Swyddog Caerdydd a Bro Morgannwg
07809731589
Rhys.Ruggiero@CymraegBusnes.Cymru
Yr Hen Lyfrgell,
Yr Ais,
Caerdydd
CF10 1BH

Sara Peacock - Swyddog Casnewydd, Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy
07809731578
Sara.Peacock@CymraegBusnes.Cymru
Menter iaith Casnewydd
Llawr D
Prifysgol De Cymru
Usk Way
Casnewydd
NP20 2BP

Rhys Thomas - Swyddog Rhondda Cynon Taf, Bro Ogwr a Merthyr Tudful
07809731561
Rhys.Thomas@CymraegBusnes.Cymru
Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
Llawr Cyntaf
9 Stryd Fawr
Pontypridd
CF37 1QJ

Huw Rowlands - Swyddog Cymraeg mewn Busnes Caerffili*
huwrowlands@mentercaerffili.cymru
Suit 1, St Margaret’s Park
Heol Pengam
Aberbargoed
CF81 9FWDe Orllewin Twitter: @Welsh4BizSouthW ‏ 


Sara Rees - Swyddog Bro Dinefwr a Chwm Gwendraeth Elli

07809731579
Sara.Rees@CymraegBusnes.Cymru
Menter Bro Dinefwr
Swyddfa Cyngor
Heol Cilgant
Llandeilo
SA19 6HW

Heledd Llwyd - Swyddog Gorllewin Sir Gâr a Penfro

07809731571
Heledd.Llwyd@CymraegBusnes.Cymru
Menter Gorllewin Sir Gar
Yr Atom
18 Stryd y Brenin
Caerfyrddin
Sir Gar
SA31 1BN

Llinos Haf - Swyddog Abertawe a Chastell Nedd Port Talbot

07809731570
Llinos.Haf@CymraegBusnes.Cymru
Menter Iaith Abertawe
Ty Tawe
9 Christina Street
Abertawe
SA14EW

 

*Ariennir y swyddi yma drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020 a gyllidwyd gan Lywodraeth Cymru a'r Undeb Ewropeaidd o dan Gronfa Amaethyddiaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

 

 

Welsh Brew Tea

Yn ôl cwmni te teuluol o Abertawe, mae’r Gymraeg wedi cyfrannu’n sylweddol at ei lwyddiant byd-eang.

Darllena pam

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig