Byd Busnes

Busnes

Manteision busnes dwyieithog

Cymraeg ym Myd Busnes

Sut i redeg busnes dwyieithog

Swyddogion Byd Busnes

Angen help llaw gyda defnyddio'r Cymraeg o fewn busnes?

Geirfa

ar gyfer y gweithle

Yn y Gweithle

Manteision Cymraeg mewn swydd

Manteision Defnyddio Cymraeg

Mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi’r gallu i siarad Cymraeg

Cyflogeion

Pam defnyddio dy Gymraeg yn y gwaith

Hunan-asesu Sgiliau Cymraeg

Sut i ddatblygu gweithlu effeithiol Cymraeg

Welsh Brew Tea

Yn ôl cwmni te teuluol o Abertawe, mae’r Gymraeg wedi cyfrannu’n sylweddol at ei lwyddiant byd-eang.

Darllena pam

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig