Need help searching?

66 results found in English

  • four purposes of the curriculum
  • pedwar diben y cwricwlwm
  • Part of speech
  • Noun, Masculine, Singular
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • A

   What's this?

   Status

   Fully standardized. This is the status given to terms which have been fully standardized by the Translation Service. If you undertake work on behalf of the Welsh Government, you can be wholly confident that these are our standard terms.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Ar sail y dystiolaeth a dadansoddiad yr Adolygiad, rydym yn cynnig ymhellach y bydd pedwar diben y cwricwlwm yn cael eu datblygu yn nhermau eu nodweddion allweddol a fydd yn amlygu’r diben drwy ymarfer ac y dylid datblygu drwy’r cwricwlwm
  • Notes
  • Ymadrodd sy'n deillio o adroddiad Donaldson, Dyfodol Llwyddiannus.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • ambitious, capable learners
  • dysgwyr galluog ac uchelgeisiol
  • Part of speech
  • Noun, Plural
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • A

   What's this?

   Status

   Fully standardized. This is the status given to terms which have been fully standardized by the Translation Service. If you undertake work on behalf of the Welsh Government, you can be wholly confident that these are our standard terms.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Dibenion y cwricwlwm yng Nghymru yw ceisio sicrhau bod plant a phobl ifanc yn datblygu[...] yn ddysgwyr uchelgeisiol a galluog sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes
  • Notes
  • Un o bedwar diben y cwricwlwm, sy'n deillio o adroddiad Donaldson, Dyfodol Llwyddiannus.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • ethical, informed citizens
  • dinasyddion egwyddorol a gwybodus
  • Part of speech
  • Noun, Plural
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • A

   What's this?

   Status

   Fully standardized. This is the status given to terms which have been fully standardized by the Translation Service. If you undertake work on behalf of the Welsh Government, you can be wholly confident that these are our standard terms.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Dibenion y cwricwlwm yng Nghymru yw ceisio sicrhau bod plant a phobl ifanc yn datblygu[...] yn ddinasyddion egwyddorol a gwybodus yng Nghymru a’r byd
  • Notes
  • Un o bedwar diben y cwricwlwm, sy'n deillio o adroddiad Donaldson, Dyfodol Llwyddiannus.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • healthy, confident individuals
  • unigolion iach a hyderus
  • Part of speech
  • Noun, Plural
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • A

   What's this?

   Status

   Fully standardized. This is the status given to terms which have been fully standardized by the Translation Service. If you undertake work on behalf of the Welsh Government, you can be wholly confident that these are our standard terms.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Dibenion y cwricwlwm yng Nghymru yw ceisio sicrhau bod plant a phobl ifanc yn datblygu[...] yn unigolion iach a hyderus sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas
  • Notes
  • Un o bedwar diben y cwricwlwm, sy'n deillio o adroddiad Donaldson, Dyfodol Llwyddiannus.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • enterprising, creative contributors
  • cyfranwyr mentrus a chreadigol
  • Part of speech
  • Noun, Plural
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • A

   What's this?

   Status

   Fully standardized. This is the status given to terms which have been fully standardized by the Translation Service. If you undertake work on behalf of the Welsh Government, you can be wholly confident that these are our standard terms.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Dibenion y cwricwlwm yng Nghymru yw ceisio sicrhau bod plant a phobl ifanc yn datblygu[...] yn gyfranwyr mentrus a chreadigol sy’n barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu bywyd a’u gwaith
  • Notes
  • Un o bedwar diben y cwricwlwm, sy'n deillio o adroddiad Donaldson, Dyfodol Llwyddiannus.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • Lead Creative Schools Scheme
  • Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol
  • Part of speech
  • Noun, Masculine, Singular
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • A

   What's this?

   Status

   Fully standardized. This is the status given to terms which have been fully standardized by the Translation Service. If you undertake work on behalf of the Welsh Government, you can be wholly confident that these are our standard terms.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Notes
  • Cynllun gan Gyngor Celfyddydau Cymru
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • five creative habits of mind
  • pump arfer creadigol y meddwl
  • Part of speech
  • Noun, Masculine, Singular
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • A

   What's this?

   Status

   Fully standardized. This is the status given to terms which have been fully standardized by the Translation Service. If you undertake work on behalf of the Welsh Government, you can be wholly confident that these are our standard terms.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Notes
  • Elfen o'r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • Area of Learning and Experience
  • Maes Dysgu a Phrofiad
  • Part of speech
  • Noun, Masculine, Singular
  • Plural
  • Meysydd Dysgu a Phrofiad
  • Subject
  • Education
  • Status
  • A

   What's this?

   Status

   Fully standardized. This is the status given to terms which have been fully standardized by the Translation Service. If you undertake work on behalf of the Welsh Government, you can be wholly confident that these are our standard terms.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Nid yw’r Meysydd Dysgu a Phrofiad i’w hystyried yn adrannau digyswllt ond yn hytrach yn ffordd o drefnu’r bwriadau ar gyfer dysgu gan bob plentyn a pherson ifanc, gan wneud penderfyniadau a chynlluniau’n greadigol ar lefel yr ysgol i droi’r rhain yn weithgareddau o ddydd i ddydd.
  • Notes
  • Elfen allweddol o'r cwricwlwm addysg, sy'n deillio o adroddiad Donaldson, Dyfodol Llwyddiannus. Defnyddir yr acronym AoLE yn Saesneg ac MDPh yn Gymraeg
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • AoLE
  • MDPh
  • Part of speech
  • Noun, Masculine, Singular
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • A

   What's this?

   Status

   Fully standardized. This is the status given to terms which have been fully standardized by the Translation Service. If you undertake work on behalf of the Welsh Government, you can be wholly confident that these are our standard terms.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Notes
  • Dyma'r acronymau a ddefnyddir yn Saesneg ac yn Gymraeg am Area of Learning and Experience / Maes Dysgu a Phrofiad. Er bod defnydd i’r ffurf luosog “AoLEs” yn Saesneg, mewn testunau Cymraeg argymhellir naill ai droi’r frawddeg fel bod modd defnyddio’r ffurf unigol ar yr acronym, “MDPh”, neu ddefnyddio’r ffurf luosog lawn ar y term, “Meysydd Dysgu a Phrofiad”.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • Expressive Arts Area of Learning and Experience
  • Maes Dysgu a Phrofiad y Celfyddydau Mynegiannol
  • Part of speech
  • Noun, Masculine, Singular
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • A

   What's this?

   Status

   Fully standardized. This is the status given to terms which have been fully standardized by the Translation Service. If you undertake work on behalf of the Welsh Government, you can be wholly confident that these are our standard terms.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Drwy'r Celfyddydau Mynegiannol, bydd dysgwyr yn gallu archwilio a phrofi digwyddiadau hanesyddol, cyfnodau amser a chymdeithas, yn lleol ac yn y byd ehangach fel y gallant feithrin dealltwriaeth o'u hunain ac eraill.
  • Notes
  • Un o'r Meysydd Dysgu a Phrofiad sy'n elfen o'r cwricwlwm addysg.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • Humanities Area of Learning and Experience
  • Maes Dysgu a Phrofiad y Dyniaethau
  • Part of speech
  • Noun, Masculine, Singular
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • A

   What's this?

   Status

   Fully standardized. This is the status given to terms which have been fully standardized by the Translation Service. If you undertake work on behalf of the Welsh Government, you can be wholly confident that these are our standard terms.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Mae deall cymhlethdodau a chysylltiadau gorffennol, presennol a dyfodol ein byd yn bwysig i Faes Dysgu a Phrofiad y Dyniaethau.
  • Notes
  • Un o'r Meysydd Dysgu a Phrofiad sy'n elfen o'r cwricwlwm addysg.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • Health and Well-being Area of Learning and Experience
  • Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles
  • Part of speech
  • Noun, Masculine, Singular
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • A

   What's this?

   Status

   Fully standardized. This is the status given to terms which have been fully standardized by the Translation Service. If you undertake work on behalf of the Welsh Government, you can be wholly confident that these are our standard terms.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Mae iechyd a lles yn cwmpasu rhyngddibyniaethau'r dimensiynau corfforol, seicolegol, emosiynol, diwylliannol a chymdeithasol sy'n galluogi pawb i gymryd rhan yn eu bywydau orau ag y gallant mewn byd sy'n newid drwy'r adeg.
  • Notes
  • Un o'r Meysydd Dysgu a Phrofiad sy'n elfen o'r cwricwlwm addysg.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • Languages, Literacy and Communication Area of Learning and Experience
  • Maes Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu
  • Part of speech
  • Noun, Masculine, Singular
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • A

   What's this?

   Status

   Fully standardized. This is the status given to terms which have been fully standardized by the Translation Service. If you undertake work on behalf of the Welsh Government, you can be wholly confident that these are our standard terms.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Mae'r grwp am bwysleisio, er mai Maes Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu yw'r 'cartref' naturiol ar gyfer llythrennedd o fewn y cwricwlwm, bod hefyd angen i grwpiau eraill ystyried llythrennedd yn benodol ar gyfer eu Maes Dysgu a Phrofiad, er enghraifft cofnod arbrofion mewn gwyddoniaeth, defnyddio iaith lafar i gydweithio i ddatrys problem fathemategol, terminoleg a geirfa arbenigol, ieithoedd codio ac ati.
  • Notes
  • Un o'r Meysydd Dysgu a Phrofiad sy'n elfen o'r cwricwlwm addysg.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • Mathematics and Numeracy Area of Learning and Experience
  • Maes Dysgu a Phrofiad Mathemateg a Rhifedd
  • Part of speech
  • Noun, Masculine, Singular
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • A

   What's this?

   Status

   Fully standardized. This is the status given to terms which have been fully standardized by the Translation Service. If you undertake work on behalf of the Welsh Government, you can be wholly confident that these are our standard terms.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Mae Maes Dysgu a Phrofiad Mathemateg a Rhifedd yn hyrwyddo mathemateg fel profiad dysgu gydol oes pwrpasol a boddhaus, mewn byd sy'n newid drwy'r adeg.
  • Notes
  • Un o'r Meysydd Dysgu a Phrofiad sy'n elfen o'r cwricwlwm addysg.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • Science and Technology Area of Learning and Experience
  • Maes Dysgu a Phrofiad Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  • Part of speech
  • Noun, Masculine, Singular
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • A

   What's this?

   Status

   Fully standardized. This is the status given to terms which have been fully standardized by the Translation Service. If you undertake work on behalf of the Welsh Government, you can be wholly confident that these are our standard terms.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Drwy ddeall 'beth sy'n bwysig' am wyddoniaeth a thechnoleg, bydd dysgwyr yn datblygu dealltwriaeth gadarn o'r byd o'u cwmpas er mwyn iddynt allu datblygu i fod yn ddinasyddion hyderus, galluog a chreadigol.
  • Notes
  • Un o'r Meysydd Dysgu a Phrofiad sy'n elfen o'r cwricwlwm addysg.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • Assessment and Progression Working Group
  • Gweithgor Asesu a Chynnydd
  • Part of speech
  • Noun, Masculine, Singular
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • A

   What's this?

   Status

   Fully standardized. This is the status given to terms which have been fully standardized by the Translation Service. If you undertake work on behalf of the Welsh Government, you can be wholly confident that these are our standard terms.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Notes
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • Excellence in Assessment
  • Rhagoriaeth wrth Asesu
  • Part of speech
  • Noun, Masculine, Singular
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • B

   What's this?

   Status

   Partially standardized. This is the status given to terms which have been partially standardized by the Translation Service. These terms include those which have not yet been fully standardized, as well as terms from external collections which have not been through the Translation Service’s full standardization process.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Notes
  • Cyfieithiad cwrteisi ar raglen gan Sefydliad Siartredig yr Aseswyr Addysgol
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • Chartered Institute of Educational Assessors
  • Sefydliad Siartredig yr Aseswyr Addysgol
  • Part of speech
  • Noun, Masculine, Singular
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • B

   What's this?

   Status

   Partially standardized. This is the status given to terms which have been partially standardized by the Translation Service. These terms include those which have not yet been fully standardized, as well as terms from external collections which have not been through the Translation Service’s full standardization process.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Notes
  • Cyfieithiad cwrteisi ar enw sefydliad nad oes enw Cymraeg swyddogol iddo.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • Digital Competency Framework
  • Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol
  • Part of speech
  • Noun, Masculine, Singular
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • A

   What's this?

   Status

   Fully standardized. This is the status given to terms which have been fully standardized by the Translation Service. If you undertake work on behalf of the Welsh Government, you can be wholly confident that these are our standard terms.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Notes
  • Elfen o'r cwricwlwm addysg
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • Literacy and Numeracy Framework
  • Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd
  • Part of speech
  • Noun, Masculine, Singular
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • A

   What's this?

   Status

   Fully standardized. This is the status given to terms which have been fully standardized by the Translation Service. If you undertake work on behalf of the Welsh Government, you can be wholly confident that these are our standard terms.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Notes
  • Elfen o'r cwricwlwm addysg
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • Professional standards for teaching and leadership in schools
  • Safonau proffesiynol newydd ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth mewn ysgolion
  • Part of speech
  • Noun, Plural
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • A

   What's this?

   Status

   Fully standardized. This is the status given to terms which have been fully standardized by the Translation Service. If you undertake work on behalf of the Welsh Government, you can be wholly confident that these are our standard terms.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Notes
  • Dyma'r enw swyddogol ar y safonau
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • What Matters
  • Yr Hyn sy'n Bwysig
  • Part of speech
  • Noun, Masculine, Singular
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • C

   What's this?

   Status

   Linguistically verified. This is the status given to terms which have been linguistically verified, but which have not yet been subject to any standardization work within the Translation Service.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Notes
  • Term sy'n destun proses safoni ar hyn o bryd, mewn perthynas â'r cwricwlwm addysg newydd. Mae'n bosibl y bydd y term hwn yn newid cyn hir.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • What Matters statement
  • datganiad o'r Hyn sy'n Bwysig
  • Part of speech
  • Noun, Masculine, Singular
  • Plural
  • datganiadau o'r Hyn sy'n Bwysig
  • Subject
  • Education
  • Status
  • C

   What's this?

   Status

   Linguistically verified. This is the status given to terms which have been linguistically verified, but which have not yet been subject to any standardization work within the Translation Service.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Notes
  • Term sy'n destun proses safoni ar hyn o bryd, mewn perthynas â'r cwricwlwm addysg newydd. Mae'n bosibl y bydd y term hwn yn newid cyn hir.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • disposition
  • ymagwedd
  • Part of speech
  • Noun, Feminine, Singular
  • Plural
  • ymagweddau
  • Subject
  • Education
  • Status
  • C

   What's this?

   Status

   Linguistically verified. This is the status given to terms which have been linguistically verified, but which have not yet been subject to any standardization work within the Translation Service.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Bydd anghenion a hawliau dysgwyr yn ganolog ac yn cael blaenoriaeth yn ymagwedd yr athro at ei swydd. Mae gan yr athro ddisgwyliadau uchel ac ymrwymiad i sicrhau bod pob dysgwr yn cyflawni.
  • Notes
  • Term sy'n destun proses safoni ar hyn o bryd, mewn perthynas â'r cwricwlwm addysg newydd. Mae'n bosibl y bydd y term hwn yn newid cyn hir.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • summative assessment
  • asesu crynodol
  • Part of speech
  • Verb
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • C

   What's this?

   Status

   Linguistically verified. This is the status given to terms which have been linguistically verified, but which have not yet been subject to any standardization work within the Translation Service.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Summative assessment usually takes place after pupils have completed units of work or modules at the end of each term and/or year. The information it gives indicates progress and achievement usually in grade-related or numerical terms. It’s the more formal summing-up of a pupil’s progress. This information can then be provided to parents or used for certification as part of a formal examination course.
  • Context
  • Rhaid ichi allu deall, defnyddio a gwerthuso amrywiaeth o strategaethau asesu ffurfiannol a chrynodol sy'n briodol i anghenion pob dysgwr a gofynion y cwricwlwm.
  • Notes
  • Term sy'n destun proses safoni ar hyn o bryd, mewn perthynas â'r cwricwlwm addysg newydd. Mae'n bosibl y bydd y term hwn yn newid cyn hir.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • formative assessment
  • asesu ffurfiannol
  • Part of speech
  • Verb
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • C

   What's this?

   Status

   Linguistically verified. This is the status given to terms which have been linguistically verified, but which have not yet been subject to any standardization work within the Translation Service.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Formative assessment is the use of day-to-day, often informal, assessments to explore pupils’ understanding. It enables the teacher to decide how best to help pupils develop that understanding.
  • Context
  • Byddwn yn cynllunio trefniadau asesu newydd a’u rhoi ar waith, gyda mwy o bwyslais ar asesu ffurfiannol. Bydd hyn yn cynnwys datblygu asesiadau wedi’u personoli sydd ar gyfrifiadur ac sy’n gallu addasu i ddarparu galluoedd diagnostig gwell i’n holl ddysgwyr, gan gynnwys y rhai mwyaf abl, a sicrhau hefyd bod trefniadau atebolrwydd newydd yn addas i’r diben ac yn cefnogi’r gwaith o ddiwygio’r cwricwlwm a’r trefniadau asesu yn effeithiol.
  • Notes
  • Term sy'n destun proses safoni ar hyn o bryd, mewn perthynas â'r cwricwlwm addysg newydd. Mae'n bosibl y bydd y term hwn yn newid cyn hir.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • induction
  • sefydlu
  • Part of speech
  • Verb
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • C

   What's this?

   Status

   Linguistically verified. This is the status given to terms which have been linguistically verified, but which have not yet been subject to any standardization work within the Translation Service.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Datblygodd swyddogion ganllawiau sefydlu diwygiedig, sy'n cynnwys y safonau newydd, drwy weithio gyda'r consortia. Fe'u cyhoeddwyd yn ystod tymor yr haf.
  • Notes
  • Term sy'n destun proses safoni ar hyn o bryd, mewn perthynas â'r cwricwlwm addysg newydd. Mae'n bosibl y bydd y term hwn yn newid cyn hir. Sylwch mai "sefydlu" a ddefnyddir yn y maes addysg, er bod "cynefino" yn fwy cyffredin mewn meysydd eraill.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • induction period
  • cyfnod sefydlu
  • Part of speech
  • Noun, Masculine, Singular
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • C

   What's this?

   Status

   Linguistically verified. This is the status given to terms which have been linguistically verified, but which have not yet been subject to any standardization work within the Translation Service.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Mae athrawon newydd gymhwyso eisoes yn cyflawni eu cyfnod sefydlu yn unol â'r safonau newydd, a bydd pob myfyriwr sy'n cychwyn addysg gychwynnol athrawon yn eu defnyddio o fis Medi 2019 ymlaen.
  • Notes
  • Term sy'n destun proses safoni ar hyn o bryd, mewn perthynas â'r cwricwlwm addysg newydd. Mae'n bosibl y bydd y term hwn yn newid cyn hir.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • statutory induction period
  • cyfnod sefydlu statudol
  • Part of speech
  • Noun, Masculine, Singular
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • C

   What's this?

   Status

   Linguistically verified. This is the status given to terms which have been linguistically verified, but which have not yet been subject to any standardization work within the Translation Service.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Tybir y bydd profiad addysg yr athro, a'r cyfnod sefydlu statudol wedi galluogi'r athro i gwblhau cyfnod sefydlu fel ymarferydd effeithiol.
  • Notes
  • Term sy'n destun proses safoni ar hyn o bryd, mewn perthynas â'r cwricwlwm addysg newydd. Mae'n bosibl y bydd y term hwn yn newid cyn hir.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • metacognition
  • metawybyddiaeth
  • Part of speech
  • Noun, Feminine, Singular
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • C

   What's this?

   Status

   Linguistically verified. This is the status given to terms which have been linguistically verified, but which have not yet been subject to any standardization work within the Translation Service.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Higher-order thinking that enables understanding, analysis, and control of one’s cognitive processes, especially when engaged in learning. Commonly called "thinking about thinking"
  • Context
  • Notes
  • Term sy'n destun proses safoni ar hyn o bryd, mewn perthynas â'r cwricwlwm addysg newydd. Mae'n bosibl y bydd y term hwn yn newid cyn hir.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • metacognitive skills
  • sgiliau metawybyddol
  • Part of speech
  • Noun, Plural
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • C

   What's this?

   Status

   Linguistically verified. This is the status given to terms which have been linguistically verified, but which have not yet been subject to any standardization work within the Translation Service.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Sut ydych chi’n ysgogi datblygiad sgiliau metawybyddol ar hyn o bryd?
  • Notes
  • Term sy'n destun proses safoni ar hyn o bryd, mewn perthynas â'r cwricwlwm addysg newydd. Mae'n bosibl y bydd y term hwn yn newid cyn hir. Gweler y term 'metacognition' am ddiffiniad perthnasol.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • non-verbal communication
  • cyfathrebu dieiriau
  • Part of speech
  • Verb
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • C

   What's this?

   Status

   Linguistically verified. This is the status given to terms which have been linguistically verified, but which have not yet been subject to any standardization work within the Translation Service.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Mae athrawon yn cyfathrebu llawer iawn a'u dysgwyr drwy gyfathrebu di-eiriau, sy'n cynnwys iaith y corff, mynegiant yr wyneb, cyswllt llygaid ac ystumiau. Mae llawer o'n bwriadau a'n hemosiynau yn cael eu cyfleu'n ddi-eiriau ac yn cael eu harddangos yn aml drwy ein hymddygiad anymwybodol.
  • Notes
  • Term sy'n destun proses safoni ar hyn o bryd, mewn perthynas â'r cwricwlwm addysg newydd. Mae'n bosibl y bydd y term hwn yn newid cyn hir.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • non-verbal skills
  • sgiliau dieiriau
  • Part of speech
  • Noun, Plural
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • C

   What's this?

   Status

   Linguistically verified. This is the status given to terms which have been linguistically verified, but which have not yet been subject to any standardization work within the Translation Service.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Notes
  • Term sy'n destun proses safoni ar hyn o bryd, mewn perthynas â'r cwricwlwm addysg newydd. Mae'n bosibl y bydd y term hwn yn newid cyn hir.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • progression
  • cynnydd
  • Part of speech
  • Noun, Masculine, Singular
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • C

   What's this?

   Status

   Linguistically verified. This is the status given to terms which have been linguistically verified, but which have not yet been subject to any standardization work within the Translation Service.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Notes
  • Term sy'n destun proses safoni ar hyn o bryd, mewn perthynas â'r cwricwlwm addysg newydd. Mae'n bosibl y bydd y term hwn yn newid cyn hir.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • progression framework
  • fframwaith cynnydd
  • Part of speech
  • Noun, Masculine, Singular
  • Plural
  • fframweithiau cynnydd
  • Subject
  • Education
  • Status
  • C

   What's this?

   Status

   Linguistically verified. This is the status given to terms which have been linguistically verified, but which have not yet been subject to any standardization work within the Translation Service.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Notes
  • Term sy'n destun proses safoni ar hyn o bryd, mewn perthynas â'r cwricwlwm addysg newydd. Mae'n bosibl y bydd y term hwn yn newid cyn hir.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • progression step
  • cam cynnydd
  • Part of speech
  • Noun, Masculine, Singular
  • Plural
  • camau cynnydd
  • Subject
  • Education
  • Status
  • C

   What's this?

   Status

   Linguistically verified. This is the status given to terms which have been linguistically verified, but which have not yet been subject to any standardization work within the Translation Service.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Mae’r cwricwlwm newydd yn cyflwyno ‘camau cynnydd’ yn lle’r cyfnodau allweddol presennol, a bydd wedi’i drefnu’n Chwe Maes Dysgu a Phrofiad.
  • Notes
  • Term sy'n destun proses safoni ar hyn o bryd, mewn perthynas â'r cwricwlwm addysg newydd. Mae'n bosibl y bydd y term hwn yn newid cyn hir.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • progression route
  • llwybr cynnydd
  • Part of speech
  • Noun, Masculine, Singular
  • Plural
  • llwybrau cynnydd
  • Subject
  • Education
  • Status
  • C

   What's this?

   Status

   Linguistically verified. This is the status given to terms which have been linguistically verified, but which have not yet been subject to any standardization work within the Translation Service.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Notes
  • Term sy'n destun proses safoni ar hyn o bryd, mewn perthynas â'r cwricwlwm addysg newydd. Mae'n bosibl y bydd y term hwn yn newid cyn hir.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • language progression
  • cynnydd ieithyddol
  • Part of speech
  • Noun, Masculine, Singular
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • C

   What's this?

   Status

   Linguistically verified. This is the status given to terms which have been linguistically verified, but which have not yet been subject to any standardization work within the Translation Service.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Mae'r Strategaeth hefyd yn cydnabod bod cynnydd ieithyddol cadarn drwy bob cyfnod o addysg yn cynnig yr amodau gorau i ddatblygu dinasyddion dwyieithog y dyfodol.
  • Notes
  • Term sy'n destun proses safoni ar hyn o bryd, mewn perthynas â'r cwricwlwm addysg newydd. Mae'n bosibl y bydd y term hwn yn newid cyn hir.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • progression statement
  • datganiad cynnydd
  • Part of speech
  • Noun, Masculine, Singular
  • Plural
  • datganiadau cynnydd
  • Subject
  • Education
  • Status
  • C

   What's this?

   Status

   Linguistically verified. This is the status given to terms which have been linguistically verified, but which have not yet been subject to any standardization work within the Translation Service.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Notes
  • Term sy'n destun proses safoni ar hyn o bryd, mewn perthynas â'r cwricwlwm addysg newydd. Mae'n bosibl y bydd y term hwn yn newid cyn hir.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • progression reference point
  • pwynt cyfeirio ar gyfer cynnydd
  • Part of speech
  • Noun, Masculine, Singular
  • Plural
  • pwyntiau cyfeirio ar gyfer cynnydd
  • Subject
  • Education
  • Status
  • C

   What's this?

   Status

   Linguistically verified. This is the status given to terms which have been linguistically verified, but which have not yet been subject to any standardization work within the Translation Service.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Notes
  • Term sy'n destun proses safoni ar hyn o bryd, mewn perthynas â'r cwricwlwm addysg newydd. Mae'n bosibl y bydd y term hwn yn newid cyn hir.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • professional progression
  • cynnydd proffesiynol
  • Part of speech
  • Noun, Masculine, Singular
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • C

   What's this?

   Status

   Linguistically verified. This is the status given to terms which have been linguistically verified, but which have not yet been subject to any standardization work within the Translation Service.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Notes
  • Term sy'n destun proses safoni ar hyn o bryd, mewn perthynas â'r cwricwlwm addysg newydd. Mae'n bosibl y bydd y term hwn yn newid cyn hir.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • learner progression
  • cynnydd dysgwr
  • Part of speech
  • Noun, Masculine, Singular
  • Plural
  • cynnydd dysgwyr
  • Subject
  • Education
  • Status
  • C

   What's this?

   Status

   Linguistically verified. This is the status given to terms which have been linguistically verified, but which have not yet been subject to any standardization work within the Translation Service.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Notes
  • Term sy'n destun proses safoni ar hyn o bryd, mewn perthynas â'r cwricwlwm addysg newydd. Mae'n bosibl y bydd y term hwn yn newid cyn hir.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • progressive continuum
  • continwwm cynnydd
  • Part of speech
  • Noun, Masculine, Singular
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • C

   What's this?

   Status

   Linguistically verified. This is the status given to terms which have been linguistically verified, but which have not yet been subject to any standardization work within the Translation Service.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Notes
  • Term sy'n destun proses safoni ar hyn o bryd, mewn perthynas â'r cwricwlwm addysg newydd. Mae'n bosibl y bydd y term hwn yn newid cyn hir.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • reasoning
  • rhesymu
  • Part of speech
  • Verb
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • C

   What's this?

   Status

   Linguistically verified. This is the status given to terms which have been linguistically verified, but which have not yet been subject to any standardization work within the Translation Service.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Notes
  • Term sy'n destun proses safoni ar hyn o bryd, mewn perthynas â'r cwricwlwm addysg newydd. Mae'n bosibl y bydd y term hwn yn newid cyn hir.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • reasoning
  • rhesymeg
  • Part of speech
  • Noun, Feminine, Singular
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • C

   What's this?

   Status

   Linguistically verified. This is the status given to terms which have been linguistically verified, but which have not yet been subject to any standardization work within the Translation Service.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Notes
  • Term sy'n destun proses safoni ar hyn o bryd, mewn perthynas â'r cwricwlwm addysg newydd. Mae'n bosibl y bydd y term hwn yn newid cyn hir.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • reasoning test
  • prawf rhesymu
  • Part of speech
  • Noun, Masculine, Singular
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • C

   What's this?

   Status

   Linguistically verified. This is the status given to terms which have been linguistically verified, but which have not yet been subject to any standardization work within the Translation Service.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Notes
  • Term sy'n destun proses safoni ar hyn o bryd, mewn perthynas â'r cwricwlwm addysg newydd. Mae'n bosibl y bydd y term hwn yn newid cyn hir.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • productive skills
  • sgiliau cynhyrchu
  • Part of speech
  • Noun, Plural
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • C

   What's this?

   Status

   Linguistically verified. This is the status given to terms which have been linguistically verified, but which have not yet been subject to any standardization work within the Translation Service.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Ysgrifennu a siarad. Hynny yw, y sgiliau sydd eu hangen er mwyn cynhyrchu (o'u cymharu â deall) iaith.
  • Context
  • Notes
  • Term sy'n destun proses safoni ar hyn o bryd, mewn perthynas â'r cwricwlwm addysg newydd. Mae'n bosibl y bydd y term hwn yn newid cyn hir.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • receptive skills
  • sgiliau derbyn
  • Part of speech
  • Noun, Plural
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • C

   What's this?

   Status

   Linguistically verified. This is the status given to terms which have been linguistically verified, but which have not yet been subject to any standardization work within the Translation Service.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Darllen a gwrando. Hynny yw, y sgiliau sydd eu hangen er mwyn deall (o'u cymharu â chynhyrchu) iaith.
  • Context
  • Notes
  • Term sy'n destun proses safoni ar hyn o bryd, mewn perthynas â'r cwricwlwm addysg newydd. Mae'n bosibl y bydd y term hwn yn newid cyn hir.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • self-actualisation
  • hunansylweddoli
  • Part of speech
  • Verb
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • C

   What's this?

   Status

   Linguistically verified. This is the status given to terms which have been linguistically verified, but which have not yet been subject to any standardization work within the Translation Service.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Y broses seicolegol o sicrhau y gwneir y defnydd mwyaf posibl ar alluoedd ac adnoddau unigolyn
  • Context
  • Mae’r duedd i hunansylweddoli yn dylanwadu ar ymddygiad dynol.
  • Notes
  • Term sy'n destun proses safoni ar hyn o bryd, mewn perthynas â'r cwricwlwm addysg newydd. Mae'n bosibl y bydd y term hwn yn newid cyn hir.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018
  • reconceptualise
  • ailgysyniadoli
  • Part of speech
  • Verb
  • Plural
  • Subject
  • Education
  • Status
  • C

   What's this?

   Status

   Linguistically verified. This is the status given to terms which have been linguistically verified, but which have not yet been subject to any standardization work within the Translation Service.

   Learn more about status of terms
  • Definition
  • Context
  • Mae’r safonau proffesiynol newydd arfaethedig ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth wedi’u datblygu gyda hyn mewn golwg i ailgysyniadoli’r safonau fel dull o ysgogi trafodaeth broffesiynol a chefnogi pob ymarferwr i anelu at arferion effeithiol iawn a pharhaus.
  • Notes
  • Term sy'n destun proses safoni ar hyn o bryd, mewn perthynas â'r cwricwlwm addysg newydd. Mae'n bosibl y bydd y term hwn yn newid cyn hir.
  Show more Show less
  From
  TermCymru

  What's this?

  TermCymru termbase

  TermCymru is a collection of the terms used by Welsh Government translators in their everyday work.

  Learn more about TermCymru
  Last updated: 14 June 2018

Sign up now to receive the latest news on Welsh events.

Back to top